พระคาถามหาจักรพรรดิ์ (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)

พระคาถามหาจักรพรรดิ์  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

(ก่อนสวดหายใจลึกๆ นึกถึงภาพหลวงปู่ดู่ หรือหยิบรูปมาดูก็ได้ และถ้าเป็นไปได้ควรสวดเวลา 20.30 น.)

บทสวดมหาจักรพรรดิ

วิธีการสวดมหาจักรพรรดิเพื่อปรับภพภูมิ

***สำหรับท่านที่ไม่มีพระผงจักรพรรดิ ขอให้ทำจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถา

* สวดตามกำลังวัน *
อาทิตย์ ๖ จบ / จันทร์ ๑๕ จบ / อังคาร ๘ จบ / พุธ ๑๗ จบ / พฤหัส ๑๙ จบ / ศุกร์ ๒๑ จบ /
เสาร์ ๑๐ จบ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)

นะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา

พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีธานัง วะรังคันธัง
สีวลีจะ มหาเถรัง

อะหังวันทามิ ทูระโต
อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส

พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ


ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ

อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ
พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ

หลังจากนั้นก็ให้เชิญพระเข้าตัว
แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณด้วย บทสวดว่า

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา
ปัจเจกานัญ จะยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (ว่า 5 จบ)

แล้วกล่าวว่า

พุทธัง อธิษฐามิ
ธัมมัง อธิษฐามิ
สังฆัง อธิษฐามิ

ให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปให้กับดวงจิตวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จะระบุสถานที่ด้วยก็ได้


 

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)