ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้

ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้

ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า หมากพลู บุหรี่ ไม่มีให้กูไม่ได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า ข้าวปลาอาหาร เหล้าขาว เหล้าแดง หัวหมู เป็นของบูชากู จะขาดไม่ได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า บายศรี ที่งามและใหญ่เหนือผู้ใด จะสามารถเรียกกูมาได้ไวกว่าคนอื่นๆ ใครกันมันบอกมึง..ว่าเฟื้องสลึง ไม่มีให้กู กูจะไม่ช่วยใคร สติมึงขาดเเล้ว ถึงได้ดูถูกน้ำใจกู ที่เอาเเต่ยึดติดของสักการะนั่น เทพหรือคนกันเเน่ ที่กลัวน้อยหน้าคนอื่น จึงต้องมีเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ นั่นมันกิเลสใครกันเเน่ มึงถามใจมึงดู กูจะบอกให้ เครื่องสักการะนั่น มันไม่เท่าใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาหรอก ของไม่ครบ ก็ไม่เท่าใจมึงที่ไม่ยอมจบ ที่มึงจะแสวงหาความยิ่งใหญ่ใส่ตัวเอง เมื่อศรัทธาต่อกันเเล้ว เมื่อไม่มี ไม่พร้อม มือเปล่าๆ ประนม

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ)

พระคาถามหาจักรพรรดิ์ (ฉบับวัดถ้ำเมืองนะ) พระคาถามหาจักรพรรดิ์  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ (ก่อนสวดหายใจลึกๆ นึกถึงภาพหลวงปู่ดู่ หรือหยิบรูปมาดูก็ได้ และถ้าเป็นไปได้ควรสวดเวลา 20.30 น.) บทสวดมหาจักรพรรดิ วิธีการสวดมหาจักรพรรดิเพื่อปรับภพภูมิ ***สำหรับท่านที่ไม่มีพระผงจักรพรรดิ ขอให้ทำจิตน้อมรำลึกถึงพระพุทธรูปปางพระจักรพรรดิหรือพระพุทธรูปทรงเครื่องและเริ่มสวดคาถา * สวดตามกำลังวัน * อาทิตย์ ๖ จบ / จันทร์ ๑๕ จบ / อังคาร ๘ จบ / พุธ ๑๗ จบ / พฤหัส ๑๙ จบ / ศุกร์ ๒๑ จบ /

อานิสงส์การถวายยารักษาโรค | จะเป็นผู้มีโรคน้อย มีอาพาธน้อย ไปทุกภพทุกชาติ

อานิสงส์การถวายยารักษาโรค | จะเป็นผู้มีโรคน้อย มีอาพาธน้อย ไปทุกภพทุกชาติ

“ผู้ใดได้ถวายเภสัชแก่เราตถาคต บุคคลนั้นจักรื่นเริงในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลาแสนมหากัป เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองทวีปทั้งสี่  ๑,๐๐๐ ชาติ และไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดา  ก็จะเป็นผู้มีโรคน้อย มีอาพาธน้อย ไปทุกภพทุกชาติ” “พระพากุละเถระ” ท่านเกิดมาพร้อมกับรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ  คุณสมบัติ  สมบัติทั้ง ๓ อย่างนี้มีพร้อมอยู่ในตัวท่าน เพราะท่านได้สั่งสมบุญไว้มาก  โดยเฉพาะท่านได้ทำบุญพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นๆ คือ ได้ถวายเภสัชเป็นทานมาหลายภพหลายชาติ เกิดมาในภพชาตินี้ ท่านจึงเป็นผู้ไม่เคยเจ็บป่วย และมีอายุยืนถึง ๑๖๐ ปี