ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า หมากพลู บุหรี่ ไม่มีให้กูไม่ได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า ข้าวปลาอาหาร เหล้าขาว เหล้าแดง หัวหมู เป็นของบูชากู จะขาดไม่ได้ ผู้ใดบอกมึง…ว่า บายศรี ที่งามและใหญ่เหนือผู้ใด จะสามารถเรียกกูมาได้ไวกว่าคนอื่นๆ ใครกันมันบอกมึง..ว่าเฟื้องสลึง ไม่มีให้กู กูจะไม่ช่วยใคร สติมึงขาดเเล้ว ถึงได้ดูถูกน้ำใจกู ที่เอาเเต่ยึดติดของสักการะนั่น เทพหรือคนกันเเน่ ที่กลัวน้อยหน้าคนอื่น จึงต้องมีเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่ นั่นมันกิเลสใครกันเเน่ มึงถามใจมึงดู กูจะบอกให้ เครื่องสักการะนั่น มันไม่เท่าใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาหรอก ของไม่ครบ ก็ไม่เท่าใจมึงที่ไม่ยอมจบ ที่มึงจะแสวงหาความยิ่งใหญ่ใส่ตัวเอง เมื่อศรัทธาต่อกันเเล้ว เมื่อไม่มี ไม่พร้อม มือเปล่าๆ ประนม ก็แทนดอกบัวได้ เมื่อไม่มี แววตาของมึงนั่นเเหละ เเทนธูป เเทนเทียนได้ หัวใจมึง ศรัทธามึง นั่นเเหละ สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด ทำเมื่อพร้อม ให้เมื่อพร้อม จึงเป็นศรัทธา บุญจึงจะเป็นบุญ อย่าเอากรรมของมึงกิเลสของมึง มาเป็นเครื่องบูชากูเลย

ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้

ผู้ใดบอกมึง…ว่า หมากพลู บุหรี่ ไม่มีให้กูไม่ได้

ผู้ใดบอกมึง…ว่า ข้าวปลาอาหาร เหล้าขาว เหล้าแดง หัวหมู เป็นของบูชากู จะขาดไม่ได้

ผู้ใดบอกมึง…ว่า บายศรี ที่งามและใหญ่เหนือผู้ใด จะสามารถเรียกกูมาได้ไวกว่าคนอื่นๆ

ใครกันมันบอกมึง..ว่าเฟื้องสลึง ไม่มีให้กู กูจะไม่ช่วยใคร

สติมึงขาดเเล้ว ถึงได้ดูถูกน้ำใจกู ที่เอาเเต่ยึดติดของสักการะนั่น

เทพหรือคนกันเเน่ ที่กลัวน้อยหน้าคนอื่น จึงต้องมีเครื่องบูชาที่ยิ่งใหญ่

นั่นมันกิเลสใครกันเเน่ มึงถามใจมึงดู

กูจะบอกให้ เครื่องสักการะนั่น มันไม่เท่าใจที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาหรอก

ของไม่ครบ ก็ไม่เท่าใจมึงที่ไม่ยอมจบ ที่มึงจะแสวงหาความยิ่งใหญ่ใส่ตัวเอง

เมื่อศรัทธาต่อกันเเล้ว

เมื่อไม่มี ไม่พร้อม มือเปล่าๆ ประนม ก็แทนดอกบัวได้ 

เมื่อไม่มี แววตาของมึงนั่นเเหละ เเทนธูป เเทนเทียนได้ 

หัวใจมึง ศรัทธามึง นั่นเเหละ สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด

ทำเมื่อพร้อม ให้เมื่อพร้อม จึงเป็นศรัทธา บุญจึงจะเป็นบุญ 

อย่าเอากรรมของมึง กิเลสของมึง มาเป็นเครื่องบูชากูเลย

ผู้ใดบอกมึง…ว่า มาลัยพวงที่งามนั้น คือสิ่งที่กูอยากได้